Trenutno pregledavate MASI20: Spajanje signala, ekonomično i sa upravljačem

MASI20: Spajanje signala, ekonomično i sa upravljačem

Rješenje za instalaciju MASI, sučelje AS-sistem od Murrelektronik, omogućuje jednostavnu i ekonomičnu vezu IO signala za sustave upravljanja na višoj razini. MASI omogućuje vrlo fleksibilne instalacijske koncepte za rasklopni ormar i polja, bez da budu strogo vezani uz topografiju.

Murrelektronik predstavlja novu i posebno kompaktnu generaciju MASI20 – signalnog modula za elektroormarić, sa inovativnim novim dizajnom i izvrsnim omjerom cijene i koristi. S njim mogu signali posebno ekonomično biti povezani sa upravljačem. 
MASI20 signalni moduli široki su samo 19 mm, što štedi prostor u rasklopnom ormaru. Optimizirani su za korištenje u priključnim kutijama dubine do 120 mm. 28-push in- priključci su postavljeni na prednjoj strani i time lako dostupni za spajanje. 
AS sučelje i AUX-napajanje povezani su interno. Kada je neki modul uklonjen, ne dolazi do prekida. Varijante sa poluvodičima pogodne su za pasivno sigurna rješenja do razine performansa D (K3-funkcionalnost). Osvijetljeni ekran sa brojkama brine za jedinstvenu IO dijagnostiku.

Tehnički podaci: